button

Index
Novinky

Proč Arkon
Odkazy
Kontakt

Guestbook


button
Arkon
Arkonidané
Soustava Arkon
Historie
Lexikon
Symboly Arkonu
Arkonský kalendář
Dagor

Galerie
Wallpapers


button Databáze Multiversa
Oficiální fórum SFK PR
SFK Perry Rhodan
PR Adventura
Perry Rhodan na IRC

rsc.hyperlinx.cz
Stránky Codiaca
Thora's Universum
Deník BESTIE


Moje ikonka
.: Lexikon arkonštiny :.

A

Arbtanen vojenský výraz pro posádku
Arbaraithbájná země s krystalovým obeliskem ohrožovaná Bestiemi; považována za pravlast Arkonidanů
ar z
Arbtan posádka - vojáci a poddůstojníci
Ark Arkon
Arkanta titul Vysoké kněžky z Hocatarru; další oslovení: Její svátost, důstojná Velká matka
Athor všeobecně velitel/komandant/ten, co vydává příkazy, někdo v čele/přednostní postavení; další hodnosti následují použitím přepony (např. Has´athor)

B

Berlen Than Rada Dvanácti, vládní grémium Velké rady (Tai Than)
Breheb (Breheb-Toor) Pozor! Stát!
Bmerasath modře svítící polodrahokam pozoruhodných rozměrů, který se nalézá jen na několika světech; byl z něj vybroušen konferenční stůl Rady dvanácti

C

Chronnerměnová jednotka na území Impéria, odpovídá asi jednomu terranskému solaru; 1 Chronner = 10 Merkonů = 100 Skalitů

D

da všichni, všechno, z; označení šlechtického rodu, šlechtického titulu; jako předpona "vše" ve slově Dagor
da Ark letopočet Arkonidanů
Dol místo
Dagor doslova "Všeboj"; umění boje beze zbraně, údajně založené hrdinou Tran-Atlanem
Dagorcai výcvik v Dagoru
Dagorista Rytíři, kteří vznikli z Arkonidanů na Iprase na základě Dagoru
Dagor-Zhy doslova "Všeboj o nadsmyslný oheň"; meditační forma Dagoru
de pod
De-Keon´athorAdmirál druhé třídy (=víceadmirál), Trojsluneční nositel
Dor´athor velitel čtvrté třídy (na lodích do velikosti 200 m), tzv. Trojměsíční nositel

E

Echodim arkonské ukončení motlitby
Essoya zelený plod; výraz pro neurozené Arkonidany

F

Fam žena; doslova dárkyně života
Fama život (pozdrav Famal Gosner=buď zdráv, v češtině překládáno jako "hodně štěstí")

G

Garrabo strategická hra v Impériu, srovnatelná s šachy; velmi rozšířená a oblíbená, dokonce se vyučuje i na vesmírných akademiích; z toho odvozená slova jako Garrabo-tah, Garrabo-figurka atd.
Gor boj; zápas
Gos pěkně tvarovaný/bez poskvrny, ve smyslu krystal
Gos´athor Krystalický princ
Gos-Laktrote Krystalový mistr
Gosner blaze, dobře

H

Has nahoře; vysoký, vrchní
Has´athor Admirál čtvrté třídy (=admirál); Sluneční nositel

I

-i- a; spojka nebo samohláska, odvozená ze spojky ian, která se používá místo čárky
-ii dvojnásobná spojka, samohláska; používá se jako přípona množného čísla (např. při pojmenování osob - Zhy-Famii = ohnivé ženy)
Iprasa kočovnictví, putování

K

Katsugo cvičný meč ze dřeva; výraz pro souboj s mečem Dagoristů/arkonských rytířů; srovnatelné s japonským Kendo
KAYMUURTES téměř posvátný; souboj, který se koná v aréně každé tři arkonské roky
Keon'athor Admirál třetí třídy (=admirál flotily); Dvojsluneční nositel
Khasurn doslova trychtýř (pojmenování pro arkonské obří lotosy); používá se ale také v souvislosti s domem nebo rodinou
Khasurn-Laktr Mistr kalichu
Kur Guvernér několika slunečních soustav; místodržící

L

Lakan svaz deseti kosmických lodí
Laktrote mudrc, mistr
Lerk (Lerc) arkonská jednotka pro měření inteligenčního kvocientu; předpokladem pro tehdejší deaktivaci Reganta bylo např. 50 Lerc
Lok cíl

M

Mannax Kodex/řád Dagoristů pro boj a duel
Mascant Admirál první třídy (=říšský admirál); Trojsluneční nositel s vyznamenáními
Mehandor obchodník, vlastní pojmenování národa Skokanů
spolek Mivado zločinecká organizace, především na Arkonu II
moas jedna

N

Nocto-Nos ochranná společnost obchodníků

O

Orbton(ti) důstojník (důstojníci) (od jednoduchého Měsíčního nositele)

P

Pal´athor velitel druhé třídy (na lodích do velikosti 500 m); Dvojplanetární nositel
Prago(s) arkonský den (dny) (20 Tontů)

R

Ranton svět, světy

S

Satron Same Arkon trona = "Slyší Arkon mluvit"; označení pro nářečí používaná ve Velkém Impériu: Satron = klasické interkosmo, Satron-I = interkosmo (od udělení licence na obchodní monopol Skokanům roku -6050), Arkona-I = dvorní jazyk (především na Arkonu I), roku 3000 př. Kr. se vyvinul jemnější jazyk Arkona-II a asi 1000 po Kr. "moderní interkosmo" (nazávané Satron-Ia); přednostní obchod Skokanů s Arasy a Antii vedl k připojení lékařských výrazů a náboženských termínů, takže se asi o 300 arkonských let později rozšiřuje verze Satron-Ib
same slyším, slyšet
Sek´athor velitel třetí třídy (na lodích do velikosti 300 m); Planetární nositel
SENTENZA arkonská zločinecká skupina podobná mafii
She'Huhan hvězdní bohové; 12 žen a mužů
Siima-Ley hmatová technika v Dagoru
Skorgon doslova zahalený
Spentsch Kodex/Pravidla pro boj a souboj

T

Tai velký
Tai Ark'Tussan Velké arkonské Impérium; většinou překládáno jen jako Velké Impérium
Tai Moas doslova "první velký" - ve významu "První velký z Arkonu" = Imperátor
Tai Zhy Fam Velká matka ohně
Tai-Laktrote Velmistr
Tai-Than Velká rada (Rada šlechticů) s celkem 128 členy (podvýbory např. Rada Dvanácti, Lékařská rada)
Tato Guvernér jedné sluneční soustavy
Than rada
Thantan Nejvyšší důstojnická hodnost v Krystalové gardě
Thantur-Lok doslovně Thanturův cíl; ark. pojmenování pro kulovitou hvězdokupu M13, podle admirála flotily Thantura (původně Talur)
Tharg´athor velitel šesté třídy (na lodích do velikosti 100 m); Měsíční nositel
Thark hvězdicovitý disk Dagoristů
Thek pahorek, vrchol
Thek´athor štábní admirál = Trojsluneční nositel; doslova "Velitel na vrcholu"
Thek-Laktran Pahorek moudrých
Thektran centrální komando flotily na Arkonu III
Thi vysoký, nejvyšší
Thi-Laktrote Velmistr
Thi-Than Vysoká rada (=sněmovna lidu); opak k Velké radě
Thos led
Thos´athor důstojnický čekatel; "Ledový šlechtic"
tiga tři
Tiga Ranton doslovně "Tři světy" = Arkon I-III
Tonta arkonská hodina (=1,42 terranské hodiny)
Toor ticho; být v klidu
Trona řeč; mluvit

V

Verc´athor velitel páté třídy (na lodích do velikosti 100 m); Dvojměsíční nositel
Vere'athor velitel první třídy; Trojplanetární nositel

Z

Zhdopan vznešený (vznešení), vysoký (vysocí); výraz vysoké úcty, oslovení pro všechny šlechtice; také šlechtic třetí třídy (= baron)
Zhdopanda slavný; oslovení pro šlechtice první třídy (= kníže, vévoda)
Zhdopandel ušlechtilý, šlechtic; oslovení pro šlechtice druhé třídy (= hrabě)
Zhdopanthi nejušlechtilejší; oslovení Imperátora
Zhy klíčový pojem z Dagoru; odpovídá výrazu nadsmyslný oheň/ transcendální světlo
Zhy Fam obecně "Ohnivá žena", podle kontextu také "Ohnivá dcera/matka"
Zhygor doslova "Světelný boj/boj o světlo"; pojem z dagorské filozofie - po něm byla pojmenována planeta, kde docházelo ke kontaktům s ID
Zhym oheň; odvozeno ze Zhy


Design by Thora, Všechna práva na seriál Perry Rhodan náleží nakladatelství Pabel-Moewig Verlag KG.